Till startsidan

4 tips hur ni kommer igång med visselblåsning!

Lumgo

Tänkte i detta inlägg prata lite om det nya visselblåsningsdirektivet och ge 4 tips längs med vägen framförallt för mindre och medelstora bolag. Ert minst använda verktyg kommer göra störst nytta!

Vi börjar lite kort att beskriva det nya direktivet och hur det påverkar er som bolag.

Som du kanske redan är bekant med så så ska ni enligt den nya lagen ha en visselblåsarfunktion på plats redan 17 juli 2022 om din organisation har fler än 250 medarbetare. Steg två är att alla privata arbetsgivare med 50-249 anställda ska ha en visselblåsarfunktion på plats den 17 december 2023.

Här kommer våra 4 tips!

  • Vänta inte. Implementera redan idag även om ni är under 250 anställda. Det finns inget att vinna på att vänta, markera istället att detta område är otroligt viktigt för er som företag. Ni sätter era anställdas välmående i första rummet

  • Välj rätt mottagare. Vi rekommenderar att vara 2 personer som tar emot de ärenden som kommer in. Varför inte välja en person med högt förtroende bland de anställda i kombination med utvald person från HR? Helst bör VD, grundare eller högre chefer inte vara inblandade förrän det verkligen krävs. Ni kanske har en kollega som idag är en riktig kulturbärare?

  • Ta hjälp vid behov. Ibland blir det komplexa och känsliga ärenden där det krävs en extern part. Här kan vi hjälpa till om hjälp behövs via våra partners. Det kostar ofta bara några tusenlappar att få stöd i ett ärende

  • Uppmuntra. Var tydlig till de anställda att ni hellre ser att det görs en rapport för mycket än en för lite. Även om det inom lagens mening inte är ett visselblåsarärende, är bättre att ta tag i ett problem tidigt än att vänta tills det eventuellt blir värre.

Följer ni ovanstående steg så är ni på god väg att skapa en trygg grund för era anställda. Det känns även tryggt för framtida anställda att ni har rutiner för att hantera och följa upp ärenden som rapporteras in. Det visar att ni tar de anställdas välmående på allvar.Kontakta oss gärna på hello@lumgo.com eller skapa ett utvärderingskonto direkt.


Till startsidan