MRC Bemanning AB

Välkommen!

Det är av största vikt för oss att eventuella missförhållanden inom vår organisation kommer upp till ytan. Via denna tjänst kan du enkelt, säkert och om du vill anonymt rapportera in ett ärende gällande missförhållande.

Så här fungerar det

Här kan du säkert rapportera in arbetsrelaterade missförhållanden. Den som rapporterar skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Enligt lag så får din arbetsgivare inte hindra dig att rapportera missförhållande eller vidta repressalier mot dig eller någon med koppling till dig t ex en en kollega. Du som rapporterar ett visselblåsarärende kan inte göras ansvarig om du vid rapporteringen åsidosatt din tystnadsplikt, under förutsättning att du hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Du kan också rapportera ditt ärende muntligt genom att begära ett fysiskt möte när du skapar ditt ärende.

Bekräftelse. Du kommer att få en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom sju dagar.

Pinkod. Du kommer kunna ta del av bekräftelse och svar under hanteringen via en pin-kod som du erhåller på bekräftelsesidan. Denna pinkod behöver du spara för att kunna följa ditt ärende och svara på eventulla frågor. Tappar du bort denna pinkod kan du inte längre följa ärendet och i detta fall får du skicka in ett nytt ärende och hänvisa till det tidigare.

Personuppgifter. Ditt ärende kommer sparas så länge det är nödvändigt för hanteringen, dock inte längre än 2 år. Inrapporterat ärende, eventuella personuppgifter du lämnar och korrespondens lagras alltid krypterat. Din säkerhet är av yttersta vikt för alla inblandade.

Lagen i sin helhet. Ovan är en kort sammanfattning av lagen för att tryggt kunna rapportera in arbetsrelaterade missförhållanden. Om du vill läsa lagen i helhet, så besök följande länk Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

A whistleblowing experience to you by
LUMGO